Umowa konsultacje internetowe

UMOWA DOTYCZĄCA UDZIELANIA PŁATNYCH INTERNETOWYCH PORAD MEDYCZNYCH I ŻYWIENIOWYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DNA-MOCZANOWA.PL

Wstęp

Witamy w serwisie dna-moczanowa.pl

Poniższa umowa określa warunki, na jakich serwis dna-moczanowa.pl oferuje dostęp do płatnych internetowych porad medycznych i żywieniowych. Warunkiem korzystania z internetowych porad medycznych i żywieniowych jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszej umowy. Jeżeli nie zgadzasz się ze wszystkimi postanowieniami umowy nie korzystaj z porad medycznych i żywieniowych udostępnionych w serwisie dna-moczanowa.pl

Umowa może być korygowana i aktualizowana w dowolnym czasie. Użytkownik serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami umowy każdorazowo zanim skorzysta z internetowych porad medycznych i żywieniowych.

Serwis został stworzony jako platforma łącząca Pacjenta z lekarzem i/lub doradcą żywieniowym. Dzięki niej możliwe jest zniesienie barier odległości oraz skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania porady lekarskiej i/lub żywieniowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest możliwe uzyskanie kontaktu Pacjenta ze specjalistą medycyny rodzinnej lek. Konradem Kokurewiczem i/lub doradcą żywieniowym dr n. biol. Konradem Babijem bez potrzeby odbywania często kosztownej i czasochłonnej podróży.

Zasięgając porady lekarskiej i/lub żywieniowej za pośrednictwem serwisu dna-moczanowa.pl, będą Państwo mogli uzyskać opinie lekarza i/lub doradcy żywieniowego na temat zebranych w wywiadzie informacji i przesłanych wyników badań. Korzystanie z serwisu dna-moczanowa.pl nie zastąpi klasycznej wizyty u lekarza i/lub doradczy żywieniowego stanowi jednak doskonałe jej uzupełnienie.

Informacje ogólne

Operatorem serwisu dna-moczanowa.pl jest:

lek. Konrad Kokurewicz

Indywidualna Praktyka Lekarska Konrad Kokurewicz
ul. Przesmyckiego 26 51-151 Wrocław
NIP 895 178 66 13
REGON 020798538

Używanie serwisu

Aby skorzystać z internetowych porad medycznych należy

  • Zapoznać się i zaakceptować umowę dotyczącą udzielania internetowych porad medycznych za pośrednictwem serwisu dna-moczanowa.pl
  • Dokonać opłaty (100 zł brutto za konsultację medczną email lub 80 zł brutto za konsultację żywieniową email) za pośrednictwem przycisku „zapłać online przez dotpay” zamieszczonego na stronie dna-moczanowa.pl/konsultacje. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego dotpay.pl. Porada jest JEDNORAZOWA (tzn. jedna opłata – jedna konsultacja)
  • Wypełnić wszystkie pola formularza umieszczonego na stronie dna-moczanowa.pl/konsultacje i nacisnąć przycisk wyślij
  • Odpowiedź na zapytanie drogą email jest udzielana w czasie do 72 godzin.
  • Za wykonane porady medyczne i pobrane opłaty serwis wystawia, na podstawie podanych uprzednio przez pacjenta danych rachunki. Oryginał rachunku przesyłany jest do pacjenta na wskazany w treści adres korespondencyjny.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu jest chroniona prawem autorskim obowiązującym w Polsce i innych krajach. Serwis dna-moczanowa.pl posiada prawo do treści zamieszczonych w serwisie. Jakiekolwiek wykorzystanie treści bez wyraźnej zgody określonej w niniejszej Umowie z Użytkownikiem jest pogwałceniem tej Umowy i może naruszać prawo autorskie, znak firmowy i inne prawa. Wszelkie prawa, które nie zostały tutaj wyraźnie określone, są zarezerwowane dla:

lek. Konrad Kokurewicz

Indywidualna Praktyka Lekarska Konrad Kokurewicz
ul. Przesmyckiego 26 51-151 Wrocław
NIP 895 178 66 13
REGON 020798538

Operator serwisu może umieścić linki do stron internetowych osób trzecich. Nie bierze jednak odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach internetowych osób trzecich.

Postanowienia końcowe

Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć podczas korzystania z serwisu dna-moczanowa.pl a w szczególności z internetowych porad medycznych.
W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zabezpieczenia płatności

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego dotpay.pl. Dotpay to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay jest uznawany za najlepszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.

Poniżej znajduje się krótki wykaz zabezpieczeń stosowanych w serwisie Dotpay:

  • Certyfikat PCI DSS
  • Certyfikat McAfee SECURE
  • Certyfikat Thawte Web Server Certificate z EV (Extended Validation)

Ochrona danych osobowych

Przykładamy ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich Pacjentów. Dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych przez Pacjenta danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności usługowej serwisu.

Informacje dotyczące użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym. Zapewniamy użytkownikom serwisu prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo żądania usunięcia danych.

Informacje zbierane podczas internetowej porady medycznej i/lub żywieniowej i porad przez Skype

W formularzu korespondencyjnym należy podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do świadczenia usług. Możemy prosić o potwierdzenie podanych danych osobowych poprzez przedstawienie dokumentu tożsamości. Pobrane przez nas dane rozrachunkowe wykorzystywane są do pobierania opłat za świadczenie usług. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z Pacjentem (np. w ramach obsługi Klienta).

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom niż ustawowo do tego uprawnionych.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy bezpieczeństwo danych swoich pacjentów. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej.

Zmiana/Modyfikacja danych

Zapewniamy swoim Pacjentom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez formularz korespondencji dostępny w serwisie lub listem poleconym na adres właściciela serwisu.

Dziękuję za zapoznanie się z treścią umowy.

Pozdrawiam zdrowo!
Konrad Kokurewicz

Przewiń do góry